Coaching

Waar ligt mijn toekomst

Coaching

Als coach help ik een client om zelf antwoorden te vinden op zijn vragen en om zijn mogelijkehden in kaart te brengen. Waar nodig geef ik een zetje in de rug of  ben ik luis in de pels. Coaching is geeft energie en is toekomstgericht. Vergroting van het zelfbewustzijn en zelf de regie pakken en houden staan centraal. De relatie tussen coach en cliënt  is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Ik maak gebruik van de eigen ervaringen van de cliënt. Hij/zij draagt zelf het werkmateriaal aan waarmee we doelen en aanpak concretiseren.

Wanneer is coaching zinvol?

Wat mij betreft zijn er drie invalshoeken. Ze zijn soms aanvullend of overlappend, maar steeds een bruikbaar begin voor een goed gesprek over de vraag of coaching een zinvolle interventie kan zijn.

Beter presteren

Heeft u een medewerker waarvan u het gevoel heeft dat daar meer uit kan of moet komen? Dan kan na een functioneringsgesprek coaching een optie zijn. Want stel dat hij of zij aan salaris en werkgeverslasten per jaar 60.000 euro kost en hooguit 80% van zijn potentieel benut?

Terug na ziekte

Is een medewerker langdurig uit de roulatie geweest dan kan het nuttig zijn  te investeren in het terugkeertraject. Ook nadat de bedrijfsarts of arbodienst heeft aangegeven dat wat hen betreft de klus geklaard is. Hoe groot schat u het risico op hernieuwde [langdurige] uitval en heeft u zelf voldoende tijd en vaardigheden in huis om hier de juiste aandacht aan te geven?

Vitaal je pensioen halen

Werken lijkt steeds meer op topsport. Niet iedere leidinggevende heeft voortdurend een scherp zicht op hoe zijn medewerkers er voor staan. Regelmatig kom ik tegen dat iemand langdurig uitvalt [met alle ellende en kosten die daar bij horen] en zijn omgeving zegt dat ze het wel zagen aankomen. Soms moeten mensen geholpen worden om niet te lang 'in het rood te werken'.

Contact

Ik werk vanuit Echtenerbrug, een mooi plekje in Fryslan vlakbij het Tjeukemeer en dichtbij Lemmer.

Ik maak graag een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek om scherp te krijgen of coaching zinvol is en of ik de meest geschikte persoon ben voor uw vraagstuk.

Voor een persoonlijke kennismaking en een oriënterend gesprek reken ik geen kosten.

Stel uw vraag online